Expertise

Expertise

In ons nieuwste, speciaal ontwikkelde computersysteem worden alle gegevens van uw auto opgeslagen. Koopman Autoschade bepaalt de schadeomvang en stemt zijn bevindingen af met de expert van de verzekeringsmaatschappij. Digitale foto’s worden samen met een voorlopig schaderapport aan de expert verzonden. De schade wordt vastgelegd in een audatex- schaderapport. In dit rapport worden alle gegevens vastgelegd met betrekking tot het voertuig, beschadigde onderdelen en de te verrichten werkzaamheden. Deze gegevens worden verwerkt en berekend, waarna een exact schadebedrag volgt. Wanneer het voertuig compleet afleveringsklaar is, zal de definitieve rapportage direct aan de expert van de verzekeringsmaatschappij verzonden worden.

Wanneer u zelf al het een en ander heeft geregeld met uw verzekering, is het mogelijk dat zij vragen om een officieel taxatierapport. Ook dit kunnen wij voor u doen en is klaar terwijl u wacht.


Fysieke expertise


Verzekeringen stellen ieder een ‘grensbedrag’ vast. Als het geschatte schadebedrag hoger is dan het grensbedrag willen zij vaak dat er fysieke expertise plaatsvindt. Dit houdt in dat er een schade-expert naar uw auto en schade komt kijken.
U kunt deze fysieke expertise bij ons laten plaatsvinden. Wanneer u ons de datum doorgeeft waarop wij de expert kunnen verwachten en ervoor zorgt dat uw auto tussen 08:00 en 08:30 bij ons aanwezig is, handelen wij alles af met de expert en bellen u wanneer u de auto weer kunt komen ophalen.